søndag 28. februar 2010

Metoder i MI undervisning

1.Språklig intelligens: - forelesning - store og små gruppediskusjoner - bøker -arbeidsark - bruksanvisninger - idèmyldring - skriveaktiviteter - språkspill - utveksling av læring -elevforedrag - fortelling - lydbøker og kassetter - improvisert tale - debatter - loggskriving -lesing i kor -individuell lesing - opplesing for klassen - utenatlæring av språklige fakta - ta opp elevenes ord på bånd - bruke tekstbehandling på datamaskin - publisering( eks klasseavis)


2. Logisk-matematisk intelligens(indigo): - matematiske problemer på tavla - sokratiske spørsmål - forsøk, elevøvelser - logiske problemløsningsoppgaver - klassefiseringer og kategoriseringer - laging av koder - logiske og andre slags spill - dataprogrammering - vitenskaplig tenkemåte -logisk oppbygd presentasjon av fagstoff - kognitive øvelser etter ideer fra Piaget - eksprimentell metode(heuristikk)


3. Visuell- romlig intelligens: - kurver, grafer diagrammer og kart - visualisering -fotografering -video, bilder og film . - visuelle puslespill og labyrintspill/oppgaver - tredimensjonale byggesett - kunstforståelse - fantasifull historiefortelling- bildemetaforer - kreativ dagdrømmeri - maling, kollage og annen visuell kunst - ideskisser - visuelle grubleoppgaver - grafiske symboler - tankekart og andre visulle organiseringsredskaper - grafiske dataprogrammer -lese etter visuelle mønster -optiske illusjoner - fargekoder - visuelle forståelsesoppgaver - tegn- og mal/datastøttende programmer -erfaringer med å lese bilder


4. Kropps-kinetisk intelligens:- kreative bevegelser - praktisk tenkning - ekskursjoner - miming teater i klasserommet - konkurranse- og samarbeidsleker -fysiske oppmerksomhetsøvelser - praktiske øvelser av alle slag - kunsthåndverk - kroppskart -bruk av kinetisk bildespråk - pedagogiske "gjøre"-ting - kroppsøvingsaktiviteter -bruke kroppsspråk/håndsignaler for å kommunisere - taktile materialer og erfaringer - avslapningsøvelser


5. Musikalsk intelligens: - synging, nynning og plystring - spille musikk - spille instrumenter -gruppesang -stemningsmusikk - musikkglede - bruke bakgrunnsmusikk -koble gamle melodier med begreper -skape nye melodier til begreper -


6. Sosial intelligens: - samerbeidsgrupper -sosialt samspill - konflikthåntering - elev- til elev undervisning -brettspill - alderblandede grupper - gruppevise idèmyldringer - elev- til elev summing -engasjement i lokalsamfunnet -lærlingordning -akademiske klubber -interaktiv programvare - selskaper og sammenkomster som ramme for læring -menneskeskulpturer


7. Intrapersonlig intelligens: - selvstendig arbeid -følelsesladede øyeblikk - aktiviteter i eget tempo -individualiserte prosjekter og spill - egen studieplass -ett minutts refleksjonsperioder - interesse-sentre -personlige forbindelser -mulighet for hjemmearbeid -tid til å velge - selvinstruerende undervisning - få anvist inspirerende/motiverende fagstoff - aktiviteter som retter seg mot selvfølelsen -loggskriving - måløkter


8. Naturalistisk intelligens: - naturstier -akvarier, terrarier og andre flyttbare økosystemer -hagearbeid -kjæledyr-i-klasserommet - naturvideo, film og kino -redskaper til bruk ute i naturen (kikkerter, teleskop, mikroskop) - økolæring -klassens økologiske stasjon -planter som konkretisering ."vinduer til læring".

Reblog this post [with Zemanta]
lørdag 27. februar 2010

Film om læringstiler.

torsdag 18. februar 2010

De 8 intelligensene.

Disse er laget på nettstedet glogster.com.

 

Skjermbilde 1 Skjermbilde 2

Skjermbilde 3 Skjermbilde

personlig intelligens språklig intelligens

logisk intelligenskroppslig inntelligens

Følgere